Bolmåns Kanot

Vi finns på Ågården (Aagarden) Nöttja, bara fem kilometer väster om motorväg E4, ca 100 km norr om Helsingborg och 19 km söder om Ljungby.

Våra kanoter paddlas främst på Lagaleden, en av sydsveriges längsta kanotleder med möjlighet att paddla 150 kilometer via sjön Bolmen, Storån (Slättö kvarn), Bolmån och Lagan ned till Mellbystrand vid Kattegatt. Åpaddling dominerar, förutom att Bolmen med sina 184 kvadratkilometer ensam er möjlighet till flerdagarstur. Lagaleden paddlas från norr till söder.

Populär tur: kanotcentralen i Nöttja med ca 70-80 km paddling till/mot Kattagatt. Turen till havet tar 3-5 dagar.

Från kanotcentralen: hinderfri paddling 17 km i Bolmån/Lagan, med passage av ett par små sjöar, till Traryd. En dagstur helt på vatten och utan lyft.

Före bokning: Läs våra villkor och paddelmöjligheter.

kanot logo
kanot

Våra kanoter och kajaker

Kanoter

Vi använder endast INKAS/Linders aluminiumkanoter, den största modellen 5.25, med plats för 3 (med ett extrasäte) personer (kanotvikt 38 kilo).

Som långturskanot är den lämpligare för 2 personer.

Kajaker (begränsat antal)

Prion Cruiser, singel/dubbel samt singel Seabird. Dessutom ett par enklare kanoter (reducerat pris).

Många lägerplatser

Vid övernattning krävs alltid kanotcheck (40 SEK/person/natt). Dock ingen kostnad för barn under 13 år. Denna regel gäller generellt på Lagaleden.

Med kanotcheck förstås betalning för övernattning på lägerplatser med tillgång till grillning, ved till bål, tanktoalett, sopställ. Och – naturligtvis – plats för tält. Vissa lägerplatser har också vindskydd/shelter.

Utmed Lagaleden finns 18 lägerplatser att välja på. Platserna finns presenterade på paddelkartan för Lagaleden på denna hemsida. Somliga har tillgång till dricksvatten.

LÄGERPLATS ISTÄLLET FÖR ALLEMANSRÄTT!!

Allemansrätten ger normalt rätt till en natts övernattning på en och samma plats. Men…. med tanke på risk för skador på naturen säger vi konsekvent nej till sådan form av ”wild camping” i samband med kanotturer och hänvisar alltid till lägerplatser där Du betalar med Din kanotcheck.

Lagaruten

Kartor i digital form : ( för självutskrift )Laganleden översikt. Inte användbar för paddling, använd detaljerade kartor ovan