Paddlingsalternativ på Lagaleden

Vi presenterar endast paddling på Lagaleden. Det är möjligt att också använda våra kanoter på andra leder. Men endast efter särskilt avtal.

Bolmån är lite av ”hjärtat” i denna, en av Sveriges längsta kanotleder. Från ex.vis Slättö kvarn till havet (Kattegatt) är det ca 150 km. Den rutinerade kanotisten kan forcera (!) hela leden på 3 dagar, familjen med barn behöver kanske en vecka – eller mer.

Leder bjuder på varierad paddling. Det går att så att säga välja nästan endast å-paddling eller mest paddling i sjö (Bolmen). Eller både och. Leden paddlas söderut – att paddla mot de kraftverk ni passerar med hjälp av kanotvagn, är inget nöje och rekommenderas endast självplågare.

Leden går genom Småland och Halland. För den som börjar längst i norr, vid Slättö kvarn möter först en meanderformad, alltså slingrande å med paddling i djup skugga under den täta vegetationen. Därefter paddlar Du i Sveriges 10:e sjö, Bolmen med 184 kvkm. Om man önskar bjuds en avstickare västerut, in i den halländska sjön Unnen. Leden går sedan genom Bolmån –passerar kanotcentralen i Nöttja – och fortsätter via badsjön Exen ut i Lagan. Leden passerar tätorterna Traryd, Strömsnäsbruk, Markaryd, Knäred och Laholm. Bunkring av mat är alltså enkel.

Leden presenteras i detalj via våra paddelkartor som ger information om lägerplatser och kanotlyft.

”Vindsäker” paddling

För den som önskar en startplats med minimerad risk för hård vind är kanotcentralen i Nöttja ett alternativ. Efter passage av Exen är det inget öppet vatten förrän nära Traryd.

För paddling i sjön Bolmen är Piksborg eller Bolmens samhälle, alternativt Odensjö, goda startalternativ. Paddelkartorna ger detaljerad information om andra goda platser som Bolmsö kyrkby eller vid fiskrestaurangen Tiraholm (också kanotlägerplats)

För den som vill paddla närmare havet är Traryd eller Råstorp lämpliga startpunkter.

Routeförslag

Kanotcentralen i Nöttja - Traryd
Mest åpaddling, passage av badsjön Exen. Flera lägerplatser. Endagspaddling eller en övernattning.

Kanotcentralen – Råstorp (Markaryd)
2-3 dagar. Passage av 2-3 mindre sjöar, Goda badmöjligheter/fiske. Vacker, varierad natur.

Kanotcentralen – Mellbystrand vid Kattegatt
Se ovan. Flera lyft – dock ofta i samband med lägerplatser. Närmast Kattegatt och Laholm, mest slättlandskap. 3-5 dagar.

Piksborg/Bolmens samhälle/Odensjö - Nöttja
Mest å-paddling. Kanske 1-2 dagar i sjön Bolmen och 1-2 dagar i Bolmån till Nöttja. Passage – med kanotvagn – vid Kvarnaforsen (som endast får paddlas med kajak).

Bolmen (med Unnen)
Start (Unnen) i Dyhult, i Bolmen ex.vis i Odensjö eller Bolmen. Kanotvagn behövs för en eller två passager melan sjöarna.

Bolmen Runt
Start se kanotkartor, paddling 2-4 dagar i Bolmen och i södra delen av Storån (se tidigare text). Bolmen har – sägs det – 365 öar. Det är endast lägerplats på två av dem – se karta. Gästa gärna de öar som inte är naturreservat eller har fågelskydd. Övernattning: nej. Paddling bäst på västra sidan av Bolmen eller i öster, i lä av Bolmsö. 2 – 4 dagar

Lagaruten

Kartor i digital form : ( för självutskrift )Laganleden översikt. Inte användbar för paddling, använd detaljerade kartor ovan